Awarię lub pilną naprawę urządzenia należy zgłaszać:

Kontakt telefoniczny to najszybszy sposób na zgłoszenie usterki.

Awaria

Serwisujemy cały przekrój urządzeń gazowych do centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej (kotły, termy gazowe, podgrzewacze, bojlery) większości marek dostępnych na rynku. Udzielamy trzymiesięcznej gwarancji na usługę, a w przypadku wymiany części jeden rok na część. Na życzenie Klienta, prowadzimy rejestr, w którym widoczna jest historia napraw urządzenia, pozwalająca na szybszą diagnozę usterki.

Przed rozmową z firmą serwisową należy przygotować następujące informacje:

  • nazwę producenta oraz oznaczenie modelu urządzenia (informacje te można znaleźć w karcie gwarancyjnej urządzenia lub na jego obudowie), jeżeli model nie jest znany, pomocne może okazać się choćby orientacyjne określenie jego typu (np.: kocioł stojący lub wiszący, jedno- lub dwufunkcyjny)
  • dokładny opis usterki, czyli jak się objawia, w jakich okolicznościach występuje.

Przygotowanie powyższych informacji znacznie usprawni rozmowę i umożliwi precyzyjne określenie zakresu, kosztu i terminu naprawy.

Przed wezwaniem serwisu warto:

  • sprawdzić na manometrze ciśnienie wody w urządzeniu, czy mieści się ono w zakresie zalecanym przez producenta i podanym w instrukcji obsługi,
  • spróbować wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, jeśli wyświetlana jest informacja o zablokowaniu, nacisnąć przycisk "reset". Jeśli po tej operacji urządzenie zacznie pracować należy je obserwować, czy nie występują objawy nieprawidłowej pracy - np. nietypowe odgłosy, zapach spalin w pomieszczeniu, itp.

Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa podejrzenia, najlepiej dla własnego bezpieczeństwa natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania elektrycznego i zamknąć dopływ gazu, po czym wezwać serwis. Czynności serwisowe warto zlecić również w przypadku gdy urządzenie nie było dawno (ponad rok) serwisowane, a występujące objawy wzbudzają niepokój.

Zapłać za usługę kartą lub Blikiem

Zapłać

Naprawę urządzenia należy zgłaszać

Zgłoś przegląd