Awarię lub pilną naprawę urządzenia należy zgłaszać:

Kontakt telefoniczny to najszybszy sposób na zgłoszenie usterki.

Płatność za usługi

Zgłoś przegląd