Awarię lub pilną naprawę urządzenia należy zgłaszać:

Kontakt telefoniczny to najszybszy sposób na zgłoszenie usterki.

Zgłoś przegląd

Dane zgłaszającego

Rodzaj urządzenia

Typ zgłoszenia

Termin

Dodatkowe uwagi

Zgłoś przegląd