Awarię lub pilną naprawę urządzenia należy zgłaszać:

Kontakt telefoniczny to najszybszy sposób na zgłoszenie usterki.

Porady, informacje

Zgłoś przegląd