Awarię lub pilną naprawę urządzenia należy zgłaszać:

Kontakt telefoniczny to najszybszy sposób na zgłoszenie usterki.

Diagnoza urządzenia

Analiza przyczyn nadmiernego zużycia gazu

Nasi serwisanci mogą, na życzenie klienta, dokonać ogólnej analizy przyczyny nadmiernego zużycia gazu. Analiza taka przeprowadzana jest na podstawie rachunków za gaz oraz analizy cech i parametrów pomieszczeń, które są ogrzewane. Jej wynik daje odpowiedź na pytanie - czy kocioł działa efektywnie ewentualnie co można usprawnić żeby spalał mniej gazu.

Często zdarza się, że wysokie koszty energii cieplnej spowodowane są niepoprawną regulacją kotła. Kocioł nie jest samodzielnym urządzeniem, ale częścią złożonego systemu grzewczego, w którego skład wchodzą takie elementy jak: grzejniki, pompa, głowice termostatyczne, regulator temperatury. Wszystkie te elementy powinny współpracować celem podniesienia sprawności kotła.

Skontaktuj się z nami

Zgłoś przegląd